Darbo Teisė

  • Vadovų darbo sutartys
  • Individualios darbo sutartys.
  • Išskirtinumo, nekompetencijos ir konfidencialumo paktai.
  • Įmonės perdavimas / paveldėjimas.
  • Užsakomosios ir išorinės veiklos rūšys.
  • Individualių ir kolektyvinių darbo santykių sustabdymas ir nutraukimas.
  • Vidinės lankstumo priemonės: geografinis ir funkcinis mobilumas bei esminis individualaus ir kolektyvinio darbo sąlygų pakeitimas.
  • Pagalba prieš darbo inspekciją.
  • Gynyba vykdant sankcijų skyrimo procedūras.
  • Ginčijami administraciniai ištekliai